Tuesday, 29/11/2022 - 18:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tuấn Đạo

Trường Tiểu học Tuấn Đạo thực hiện tốt sắp xếp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN ĐẠO 

THỰC HIỆN TỐT SẮP XẾP, QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời để khắc phục những hạn chế, bất cập về quy mô, mạng lưới trường, lớp, đồng thời sắp xếp hợp lý về đội ngũ, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất hiệu quả nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển dân số và quy hoạch tổng thể của xã Tuấn Đạo, Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động, nhằm thực hiện đổi mới công tác quản lý Trường Tiểu học Tuấn Đạo đã xây dựng Đề án “Sắp xếp quy mô, mạng lưới lớp học đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020”.

1.Về quy mô trường lớp: Tổng số học sinh năm học 2016-2017 là 354 em với  23 lớp chia ra làm 5 khu; Khu chính 9 lớp; khu Nghẽo: 5 lớp; khu Đồng Thủm: 2 lớp; khu Sầy: 01 lớp; khu Trại Mới: 1 lớp; khu Đá Bờ 5 lớp. Trong đó khu Đá Bờ và khu Nghẽo có đủ 5 khối lớp từ 1 đến lớp 5.

2.Vê đội ngũ cán bộ giáo viên: Tổng số CBGV: 41. Trong đó BGH: 4 đồng chí; Giáo viên văn hóa 31 đồng chí; Âm nhạc 02 đồng chí; Mĩ thuật 01 đồng chí; Nhân viên 02 đồng chí. Không có giáo viên Tiếng Anh và tin học.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Sắp xếp quy mô trường, lớp đối với giáo dục giáo dục tiểu học trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2020”, rất cần sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn thể cán bộ, nhân dân trong toàn xã. Nhà trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Đón học sinh lớp 1- Khai giảng năm học 2020-2021

 

Thứ nhất: Công tác tham mưu, tuyên truyền:

Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức về việc rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học là chủ trương lớn của tỉnh, là một yêu cầu tất yếu, khách quan đối với sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn tới nhằm thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải tiến hành rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện cho con em trong xã được học tập trong điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tuyên truyền để đội ngũ cán giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu đúng chủ trương của việc, sáp nhập quy mô trường lớp, tích cực tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh vận động học sinh đi học đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, tránh học sinh bỏ học.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác xã hội hóa, tranh thủ mọi nguồn lực, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, chỉ khi nào đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất mới thực hiện sáp nhập; Theo Đề án, nhu cầu xây dựng mới phòng học đến năm 2020 dự ước khoảng 14 tỷ đồng, rất cần đầu tư từ nguồn lực của Nhà nước cùng với nguồn xã hội hóa. Khuyến khích các trường làm tốt công tác xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, xây dựng cảnh quan trường lớp học xanh - sạch - đẹp, đồng bộ, hiện đại..

Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quan tâm đến giáo dục tại các thôn đặc biệt khó khăn như Tuấn Sơn, giáo dục vùng dân tộc như khu Nghẽo; quyên góp ủng hộ các cháu học sinh vượt khó học tập.

Thứ hai: Chủ động tham mưu công tác xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, tăng cường các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường tập trung ở khu chính. Từ năm 2017 đến nay đã xây mới được 01 nhà hiệu bộ với đầy đủ các phòng theo quy định trị giá hơn 7 tỉ đồng; xây mới thêm 06 phòng học trị giá hơn 6 tỉ đồng. Hiện đang nâng cấp và sửa chữa cải tạo 4 phòng học khu chính thành 8 phòng học.

Nhà hiệu bộ khu chính

Thư ba: Tinh gọn đội ngũ Cán bộ quản lý, tăng thêm giáo viên dạy các môn học như tin học, tiếng Anh.

Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này Nhà trường hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hằng năm từ đó tham mưu tốt với Tổ chức cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ huyện Sơn Động biên chế đủ số cán bộ quản lý là 3 đồng chí 01 Hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng giảm 01 đồng chí so với đầu đề án, tăng thêm 02 giáo viên Tiếng Anh và 01giáo viên dạy Tin học. Đến năm học 2020-2021 Trường đã có 100% số học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh chương trình 10 năm và các lớp 3,4,5 khu trung tâm được học tin học.

          Thư tư: Tập trung thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

          Để tạo sự chỉ đạo mang tính xuyên suốt từ Đảng ủy trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; Nhà trường đã tham mưu với Đảng ủy xã Tuấn Đạo tổng kết Nghị Quyết số 19-NQ/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2011 về "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn 2011-2015, tiếp tục xây dựng Nghị quyết số: 53/NQĐU ngày 20 tháng 1 năm 2017 về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn 2016-2021.

Song song với việc sắp xếp mạng lưới lớp học trên địa bàn, nhà trường xây dựng thời khóa biểu một cách linh hoạt, chủ động; chú trọng công tác dạy và học đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học và hoạt động giáo dục; tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học; dạy đủ các môn học trong chương trình giáo dục. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm để phát triển năng lực học sinh.

Đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ năm 2020

Thứ năm: Thực hiện hiệu quả các mô hình giáo dục tại khu trung tâm

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tao huyện Sơn Động nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các mô hình giáo dục trong đó chú trọng đến mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh. Ngoài ra nhà trường phối hợp với Ban Liên lạc Hội CMHS và bể bơi Thương Thìn  xây dựng thêm mô hình dạy kĩ năng bơi và phòng chống tai nạn đuối nước và các mô hình giáo dục còn lại.

Ngày hội học sinh tiểu học

Hiệu quả:

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 

Đến năm học 2020- 2021 nhà trường giữ vững danh hiệu Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Từng bước phấn đấu để đạt chuẩn mức độ 2.

Giảm được 02 khu lẻ vào năm học 2017-2018 và phấn đấu năm học 2020-2021 giảm thêm 01 khu lẻ tại thôn Đồng Tâm. Kết thúc năm học Nhà trường còn 1 khu chính và 02 khu lẻ.

Cơ sở vật chất nhà trường được tăng lên rõ rệt: xây mới 6 phòng học, cải tạo nâng cấp 4 phòng học thành 8 phòng học; xây mới nhà hiệu bộ.

Đội ngũ được tinh giản gọn nhẹ BGH còn 3 đồng chí đồng thời có đủ giáo viên bộ môn để tổ chức dạy và học đủ các môn học theo chương trình giáo dục mới.

                                                                          Nguyễn Trường

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 14
Tháng 11 : 535
Năm 2022 : 3.142